Top

Garantie EDshops.nl

Garantie


De garantie van al onze artikelen worden door de fabrikant afgegeven. Deze garantieperiode zal aangegeven worden op de verpakking/ beschrijving.
Onze producten voldoen aan de bestaande overheidsregels en geldende eisen op het gebied van deugdelijkheid en bruikbaarheid.
 
Wanneer het product dat u geleverd krijgt een defect heeft kunt u contact met ons opnemen. Wij sturen u via email een retournerings formulier op. Dit dient u volledig in te vullen. Vervolgens stuurt u uw formulier in de verpakking mee naar het adres wat op het formulier staat.
U bepaalt op dat moment of u een vervangend product wilt of dat u uw geld terug wilt. Het opsturen van een nieuw product of terugbetaling zal binnen enkele dagen geschieden. In dit geval zullen wij de verzendkosten volledig vergoeden.

Mocht product schade hebben opgelopen door eigen toedoen, zullen wij niet overgaan tot ruilen of terugbetaling. De verzendkosten zijn geheel voor eigen rekening.

Ook in de volgende situaties vervalt onze garantie:

  • Als het gebruik niet overeenkomt met het doel van het product
  • Als het gebruik onoordeelkundig is, bijvoorbeeld niet volgens onze meegeleverde instructies
  • Als er opzet of grove slordigheid in het spel is
  • Als derden veranderingen of  beschadigingen veroorzaken in of aan het product
  • Als de datum op het afleverbewijs aangepast of niet meer leesbaar is      
  • Als er sprake is van externe gevaren (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen e.d.) 
  • Als u niet aan uw verplichtingen voldoet en in gebreke blijft 
Bekijk ook onze algemene voorwaarden